مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» عده نگه داشتن بعد از طلاق چیست؟

عده نگه داشتن بعد از طلاق چیست؟

عده نگه داشتن چیست؟


عده:مهلت و زمان شرعی است که رنگ قانونی به خود گرفته و بدین معنیی می باشد که زن بعد از طلاق از همسر خود یا فوت همسرش می بایست و موظف است که مدتی را صبر کند وسپس مجاز است که مجددا ازدواج نماید.زن در نگه داشتن یا نداشتن عده اختیار ندارد واراده مرد نیز در اینجا بی اثر است واحکام عده به طور آمره بر او تحمیل میگردد.


عده زن دارای انواع مختلفی است که هرکدام مدت متفاوتی دارند. در ذیل تمام انواع آن به طور تفصیلی شرح داده شده است.

عده وفات یعنی زمانی که زن باید منتظربماند و مجددا ازدواج ننماید:

 چه در دايم چه در منطق در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود 


عده طلاق دائم و عده فسخ نکاح سه طهر اعلام شده مگر در مورد زنانی که با اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌بینند که مدت عده آنان سه ماه می‌‌باشد


عده طلاق منقطع یا عده زن صیغه شده

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر مقرر شده مگر اینکه زن باردار باشد یا زن با انقضای سن، عادت زنانگی نبیندکه در این صورت 45 روز است 


عده زن باردار:

 طبق ماده 1153 قانون مدنی، تا وضع حمل است

عده طلاق توافقی

با توجه به اینکه طلاق توافقی یائن محسوب میگردد عده ندارد.

تگ ها :   عده طلاق

جشنواره به مدرسه بر میگردیم - دیجی کالا
فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم -  تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا مشاهده