مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» خیانت در امانت در مورد انواع چک

خیانت در امانت در مورد انواع چک

خیانت در امانت در مورد انواع چک


اگر الف چک پر شده ای را به ب بسپارد و ب آن را برخلاف توافق به بانک ببرد و گواهی عدم پرداخت بگیرد خیانت در امانت محقق است.اما اگر شخصی چک پر شده را بیابد و به بانک مراجعه کند وجه آن را بگیرد تحت عنوان خاص تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می شود.حال اگر شخصی چک سفید امضاءرا در دست داشته باشد(خواه توسط مالک به او سپرده شده یا به طریق دیگری مثل پیداکردن آن را بدست آورد.آن را مورد سوءاستفاده قرار دهد در هر دو حالت یک جرم مستقل تحت عنوان سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ماده 673 تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد.حال اگر چک بدون امضاءپیدا کند وبه بانک ببرد وجه را بگیرد .مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع شده است.


جشنواره به مدرسه بر میگردیم - دیجی کالا
فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده